Vzdelávanie
sk hu

Vzdelávanie

 

Je všeobecne známe, že vzdelávanie nekončí ukončením štúdia. Aby človek kráčal s dobou musí sa počas svojho profesijného života neustále vzdelávať. Na tento proces sa používa výraz celoživotné štúdium ( lifelong learning)

 

Zamestnávatelia poznajú požiadavky na odbornú úroveň a vzdelanosť svojich zamestnancov. Popri zabezpečovaní rôznych pracovných úloh im však zostáva len málo času, priestoru na organizovanie a realizáciu prednášok, školení, odborných seminárov.

Ak má zamestnávateľ vo svojich strategických cieľoch jasne určené ciele aj ohľadne vzdelávania zamestnancov, tak si môže povedať, že prvý krok k úspechu už má za sebou.

Po oboznámení sa s cieľmi podniku sa s nimi musia stotožniť aj zamestnanci, a tým je zvládnutý aj druhý krok k úspechu.

 

Naša firma s pripravenými naslovovzatými odborníkmi v rôznych odboroch činnosti zabezpečí na základe Vašich požiadaviek a spoločnej konzultácii vzdelávanie Vašich zamestnancov na vysokej odbornej úrovni.

K tomuto účelu v prípade potreby zabezpečíme aj potrebnú miestnosť s požadovanou technickou vybavenosťou.

 

Veríme, že sme vzbudili Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

 

Adresa kancelárie: 

Best Step s.r.o.

Hradná 2

945 01 Komárno

 

Telefón:

+421 35 7778572

0917 808879

 

E-mail:

info@beststep.eu

Web:

www.beststep.eu