Výstavy
sk hu

Výstavy

 

 

 

Výstavy

 

V dnešnej dobe máme možnosť navštíviť veľa výstav, ktoré môžu mať kultúrny charakter, alebo sa uskutočňujú v rámci odborných podujatí.  Odborné výstavy majú svoj vymedzený tematický okruh s cieľom zviditeľnenia určitých produktov, alebo služieb. Na takýchto výstavách dochádza k stretnutiu ponuky a dopytu. Cieľom je aj výmena informácií, budovanie kontaktov, porovnávanie konkurencie schopnosti pričom často na takýchto výstavách dochádza aj k uzatváraniu zmlúv a obchodu.

O úspešnosti výstavy je možné hovoriť vtedy, ak boli pre ňu typické tieto znaky:

interaktívna, vizuálna a vo veľkej miere splnila jednak očakávania vystavovateľov ako aj širokej verejnosti. Organizovanie výstavy je dosť komplikované, časovo náročné a organizátor musí dodržať smer a hlavné poslanie výstavy.

K zabezpečeniu a realizácii výstavy Vám ponúkame odbornú pomoc.

 

Adresa kancelárie:

Best Step s.r.o.

Hradná 2

945 01 Komárno

( Dôstojnícky pavilón – bočný vchod zo strany parku )

 

Telefón:

Kancelária : (+421) 35 7778572
Mobil : (+421) 0917808879

 

E-mail:

info@beststep.eu