Účtovníctvo na Slovensku a v Maďarsku
sk hu

Účtovníctvo

 

 

Vážený budúci klient !

 

 

Naša firma zabezpečuje vedenie účtovníctva v zmysle platných právnych predpisov. Zabezpečuje všetky ostatné náležitosti súvisiace s ekonomickou činnosťou firiem – ako zastupovanie pred úradmi, samosprávou, poisťovňami a  v prípade potreby aj pred inými inštitúciami.

Môžete sa na náš kolektív spoľahnúť od momentu, kedy ste sa rozhodli so začatím podnikania. Naša firma  Vám komplexne zabezpečí založenie firmy, vybavenie potrebných dokladov, podkladov potrebných k začatiu podnikateľskej činnosti. 

Naša firma vykonáva činnosti súvisiace s chodom firiem a ich podnikaním. Konkrétne jedná sa o administratívne, počítačové služby,  podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo,  reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, vykonáva sprostredkovateľskú  činnosť v oblasti obchodu a služieb.  

Vedenie našej spoločnosti dbá na to, aby jej predstavitelia, spolupracovníci zachovávali diskrétnosť pri riešení úloh s klientelou,  konali precízne, profesionálne. Vzhľadom na ich odborné vzdelanie, dlhoročnú prax tieto očakávania sú naplnené.

 

Ak ste sa rozhodli zveriť svoju podnikateľskú agendu spoľahlivej firme, tak ste na dobrom mieste.

Nájdete nás na adrese:

 

Adresa kancelárie:

Best Step s.r.o.

Hradná 2

945 01 Komárno

( Dôstojnícky pavilón – bočný vchod zo strany parku )

 

Telefón:

Kancelária : (+421) 35 7778572
Mobil : (+421) 0917808879

 

E-mail:

info@beststep.eu