Schôdzky, pracovné stretnutia
sk hu

Schôdzky, pracovné stretnutia

 

 

Poznáme viac druhov pracovných porád. Môžu byť operatívne, zvolané na vyriešenie konkrétneho vzniknutého problému, opakujúce – sledujúce riešenie vytýčených úloh, riaditeľské, motivačné, informatívne, plánovacie a určite by sa našli ešte aj iné.

Podstatné je, aby porada mala svoj konkrétny cieľ, ktorý je vodítkom počas celého trvania stretnutia. Presne určený termín a miesto konania je samozrejmosťou, ten musí byť jasne oznámený účastníkom. Dávajme si pozor na to, aby sme na schôdzku zavolali okruh ľudí, ktorých sa daná problematika týka. Zodpovedný za vedenie porady musí mať presný harmonogram, v zmysle ktorého postupuje, konkrétne, cieľavedome.

V dnešnej dobe sa počas porád  využívajú vymoženosti techniky, ktoré jednoznačne urýchlia ich celý priebeh. Firmy, ktoré majú zastúpenie vo viacerých, od seba vzdialených miestach, ale majú rovnaké pracovné úlohy, vo väčšine využívajú možnosť video konferencie. 

Dokázateľné je, že príliš dlhé pracovné stretnutia nemajú lepší efekt, ako pružnejšie, na podstatu sa sústreďujúce kratšie stretnutia. Buďme si vedomí toho, pri vedení a organizovaní stretnutí, lebo v dnešnej dobe platí zásada „Čas sú peniaze!“

Samozrejme sú aj také pracovné stretnutia, ktoré sú zvolané z dôvodu vyriešenia viacerých problémov. Pri takýchto treba v určitých intervaloch, najvhodnejšie je po 90 minútach vložiť prestávku.

 

 

Ak chcete, aby ste boli odbremenení od organizovania pracovného stretnutia a takto získaný čas venovali ďalšej zmysluplnej práci, sme tu práve my pripravení prevziať na seba zodpovednosť s organizovaním schôdzí a pracovných stretnutí.

 

Adresa kancelárie: 

Best Step s.r.o.

Hradná 2

945 01 Komárno

 

Telefón:

+421 35 7778572

0917 808879

 

E-mail:

info@beststep.eu

Web:

www.beststep.eu