Rodinné a firemné podujatia
sk hu

O nás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás vítame na našej webovej stránke.

 

Našu firmu sme založili s cieľom poskytovať pomoc pri organizovaní takých podujatí, ktoré hrajú dôležitú úlohu v našom živote. V živote každého majú svoju výnimočnosť také podujatia, ako zásnuby, svadba, oslava rôznych životných a pracovných jubileí a výročí. V dnešnej dobe v každodennom pracovnom živote majú tiež svoje miesto a dôležitosť aj rôzne firemné akcie, kongresy, konferencie, jednania,  pracovné stretnutia pomocou ktorých sa firma zviditeľňuje na podnikateľskom trhu. Tieto akcie môžu priniesť veľa úspechov firmám, ich majiteľom a v neposlednom rade aj samotným zamestnancom.

 

Viacročné skúsenosti našich kolegov sú zábezpekou toho, aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitné služby  pri organizovaní rôznych podujatí.

Našou snahou je, aby sme Vaše požiadavky uspokojili flexibilne, bezproblémovo – aby ste boli s našimi službami maximálne spokojní.

 

Služby poskytujeme v južných okresoch Slovenska a na území Maďarskej republiky.

 

Údaje o našej firme:

 

Názov firmy : Best Step s.r.o.
IČO : 45 954 551
DIČ : 2023152945
CIF No. : 1112835
SWIFT Code : UNCRSKBX
Číslo účtu : Unicredit Bank SK-Komárno, 1112835007/1111

 

 

Medzi naše hlavné činnosti patrí :

 

Organizovanie rodinných podujatí :

-        svadby

-        zásnuby

-        detské oslavy

-        strieborné, zlaté a diamantové svadby

-        narodeninové a meninové oslavy

-        oslavy výnimočných udalostí v živote človeka

-        poradenstvo pri týchto akciách

 

Organizovanie firemných akcií:

-        pracovné stretnutia a jednania

-        pracovné tréningy – komplexná organizácia

-        skupinové tréningy, tréningy pre team – komplexná organizácia

-        konferencie

-        kongresy

-        rôzne firemné podujatia

-        pracovné porady a stretnutia spojené s rekreáciou

-        obchodné jednania, stretnutia,

-        kultúrne podujatia a vedecké sympóziá

-        realizovanie kreatívnych individuálnych nápadov podľa požiadaviek klienta

-        zabezpečenie hostesiek

-        poradenstvo

 

Akcie pre inštitúcie:

-        organizovanie rôznych stretnutí, podujatí podľa požiadaviek klienta

-        organizovanie stužkových osláv

-        organizovanie dedinských slávností

-        organizovanie pracovných stretnutí spojených s rekreačným výletom

-        oberačkové slávnosti

-        organizovanie mestských jarmokov, mestských dní

-        reklamné kampane

-        športové podujatia

-        výstavy

-        zabezpečenie hostesiek

-        poradenstvo 

 

Poradenstvo pri cestovaní :

-        know-how pri organizovaní cenovo dostupných školských výletov

-        poradenstvo pri cestovaní, pri výbere výletov a ich organizovanie

-        realizácia individuálnych nápadov – preberanie ich organizačného zabezpečenia

-        zážitkové tréningy

-        pomoc pri organizovaní rôznych táborov

-        zabezpečenie vstupeniek na koncerty, divadelné predstavenia a iné podujatia

-        organizovanie účasti na konkrétne podujatia pri skupinovej požiadavke

-        poradenstvo