Kongresy
sk hu

Kongresy

 

 

 

Pod pojmom je myslené stretnutie, schôdza štátnych, politických alebo civilných organizácií. Zaoberajú sa riešením tém, ktoré sa týkajú spoločnosti, hodnotia dosiahnuté výsledky, vytyčujú ďalšie ciele, diskutujú o prebiehajúcich  projektoch, jednaniach a určujú smer, ktorým je treba ďalej pokračovať.

Predpokladá sa, že účastníci kongresov pochádzajú z rôznych krajín, z rôzneho kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho príp. náboženského prostredia. Z tohto dôvodu je bezpodmienečne potrebné, aby organizácia prihliadala aj na tieto fakty, aby bola na takej úrovni, aby sa každý účastník cítil komfortne, pohodlne.

Aby sa hlavní usporiadatelia kongresu mohli zaoberať podstatnými a zaujímavými vecami, týkajúcimi sa kongresu, naša firma je schopná realizovať konanie kongresu a riešiť všetky problémy týkajúce sa tohto podujatia.

 

Vaše požiadavky a záujem nám prosím oznámte na nasledovné kontakty

 

 

 

Adresa kancelárie: 

Best Step s.r.o.

Hradná 2

945 01 Komárno

 

Telefón:

+421 35 7778572

0917 808879

 

E-mail:

info@beststep.eu

Web:

www.beststep.eu