Obecné dni pre obyvateľov
sk hu

Dedinské slávnosti


 

 

Najtypickejšie oslavy  na dedinách sú hody.  Jedná sa o tradičné slávnosti, ktoré sú spojené s hostinou na počesť výročia vysviacky kostola, alebo na deň jeho patróna.  Každý kostol má svojho svätca, ktorý ochraňuje jeho veriacich.

Obecné, alebo dedinské dni sú skôr novovzniknutými podujatiami a viac-menej súvisia aj s oslavou založenia obce. Väčšinou sú organizované v období, kedy je možnosť usporiadania slávnosti v prírodnom vidieckom prostredí. Jednou z dôležitejších funkcií je aj to, že táto príležitosť slúži na upevňovanie lokálneho povedomia obyvateľov obce, na rozvoj spoločenských kontaktov a na nadväzovanie nových známostí, na zapojenie nových obyvateľov do spoločenstva obce.

Je veľmi veľa možností  na spestrenie týchto osláv.

Treba využiť všetky formy zábavy, od kultúrnych cez športové, až po gastronomickú – aby každá skupina ľudí, každá generácia našla v nich niečo zo svojich záľub.

Do organizovania sa radi zapájajú aj obyvatelia obce. Avšak v prípade výnimočnej oslavy, alebo realizácie nezvyčajných nápadov je jej zabezpečenie lepšie zveriť od rúk odborníkov.

V prípade Vášho záujmu kolektív našej spoločnosti Vám pripraví scenár celého podujatia a zabezpečí aj jeho skutočnú realizáciu.

 

Adresa kancelárie:

Best Step s.r.o.

Hradná 2

945 01 Komárno

( Dôstojnícky pavilón – bočný vchod zo strany parku )

 

Telefón:

Kancelária : (+421) 35 7778572
Mobil : (+421) 0917808879

 

E-mail:

info@beststep.eu